Skydda din och andras hälsa i coronatider

Viruset corona, covid-19 har stökat till det oerhört mycket för de flesta. Vi får inte längre träffa våra äldre släktingar fritt. Vi har inte kunnat resa som vi velat. Och vi har inte kunnat röra oss fritt på stan eller i landet. Det har också inneburit en ökad risk för vår hälsa som vi behövt hantera. Covid-19 är ett virus som har slagit oerhört orättvist. Vissa har klarat sig helt undan det, vissa har bara fått mildare symptom och vissa har drabbats väldigt hårt. De rapporter som har kommit från intensivvården, IVA har varit tydliga, en ordentlig infektion är inte att leka med.

Det vi vet om sjukdomen så här långt är att den verkar drabba personer som är i riskgrupp eller utsätts för mycket virus hårdare. Till de som är i riskgrupp räknas de som av någon anledning har nedsatt immunförsvar och en viss dålig balans i immunförsvaret. Andra riskgrupper är bland annat äldre människor, folk som är överviktiga, de som har diabetes och de som har hjärt- eller kärlsjukdomar.

Att du inte ingår i en riskgrupp innebär inte att du kan bete dig hur som helst i samhället. Även om du kommer klara dig bra vid en eventuell infektion så innebär inte det att du inte kan smitta andra. De flesta av oss har minst en vän eller släkting som är i riskgrupp som vi måste tänka på. Ett bra skydd mot både att få covid-19 och mot att sprida det är att bära ansiktsmask. Du kan köpa en ansiktsmask hos till exempel www.maskzofsweden.se, en sådan mask skyddar dig från smitta samtidigt som den är ett bra skydd för andra om du skulle vara smittbärare utan att veta om det.

Related Posts

ezy